Manisch-Depressief! is een zelfhulpgroep voor patiënten, partners , familie en al wie over het Manisch Depressief Syndroom meer wil weten.
 
Onze doelstellingen:

INFORMATIE

We trachten een zo correct mogelijke informatie te geven over het Manisch Depressief Stoornis (MDS). met eigen geschreven artikelen geven we ook andere invalshoeken weer. "Kennis maakt macht", leren omgaan met MDS start met de juiste informatie inwinnen.

TABOE DOORBREKEN

Door informatie het taboe rond psychiatrie en de vooroordelen over MDS doorbreken.

ERVARINGEN EN KENNIS DELEN

Onder patiënten , partners en betrokkenen informatie en ervaringen uitwisselen. Nuttige tips geven! Op een positieve manier zoeken naar oplossingen om beter te worden en om te leren omgaan met deze chronische aandoening.

SAMENKOMEN

We organiseren ook bijeenkomsten rond een bepaald thema. We trachten dit te doen in een sociaal en familiair kader.